İstimlak Bedeli Nasıl Hesaplanır?

18.10.2018
333
İstimlak Bedeli Nasıl Hesaplanır?

İstimlak nedir nasıl hesaplanır sorusu, arsasına istimlak kararı gelen kişilerin ortak merak konusudur. Devlet yada tüzel kişilerin kamu yararı için, özel mülklerde bulunan taşınmazları bedel ödeyerek satın almasına istimlak denir. Bu tanım akıllara kamulaştırma ve istimlak arasındaki fark nedir sorusunu getirir. Arasında hiçbir fark olmayan bu iki terim, imar planlarına uygun olarak özel mülklerin devlete geçirilmesi anlamına gelir. İstimlak yapılarak kullanılabilecek kamu alanları şu şekilde sıralanabilir: Üst geçit, alt geçit, otopark, metro, tramvay, mezarlık ve benzeri. Bu satın alma karşılığında kararlaştırılan tutar peşin ve şartsız olarak ödenir.

Kimler İstimlak Yapabilir?

İstimlak, özel mülkte yer alan taşınmazların, kamu yararı için devlete geçirilmesidir. Bu işlem kamulaştırmanın aynısıdır. Bu işlemi yapabilen belli kurumlar vardır. Bu kurumlar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Belediyeler
 2. DSİ Genel Müdürlüğü
 3. Üniversiteler
 4. Karayolları Genel Müdürlüğü

İstimlak İşlemi Nasıl Yapılır?

İstimlak nasıl yapılır sorusunun cevabı adım adım verilmelidir. Öncelikle bu işlem yapılmadan evvel nerenin yıkılması gerektiğine karar verilir. Ardından bu alandaki ağaç sayısı, yapıların imar şekli gibi özellikler tespit edilir. Bu tespite göre ilgili kişiye bir tebligat gönderilir. Ardından uzlaşma komisyonu tarafından taraflar davet edilir. Bu değerin hesaplanmasına Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün kararı önemlidir. Bu tutar üzerinde anlaşılırsa, arsası istimlak edilecek kişi tutanağı imzalar. Belirlenen tutar ona peşin olarak şartsız bir şekilde verilir.

 

İstimlak Bedeli Nasıl Hesaplanır?

İstimlak metrekare bedeli hesaplanırken çeşitli parametreler kullanılır. Öncelikle hesaplanan özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Taşınmazın cinsi
 2. Yüz ölçümü
 3. Vergi beyanı
 4. Kıymet takdirleri
 5. Kıymeti etkileyebilecek tüm nitelikler
 6. Yıpranma payı
 7. Yapı maliyet hesapları
 8. Arazinin bulunduğu konuma göre getireceği gelir

Tüm bu özellikler istimlak hesaplamasında etkili olur.

 

Kamulaştırma Kanununu Ve İstimlak:

İstimlak kararları alınırken, Kamulaştırma Kanunu kapsamında kararlar alınır. Bu kararda kamu yararı kararı verilirken;

 1. Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri kararları, ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde valinin
 2. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararları, Yüksek Kurum Başkanının
 3. Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine dair kararları köy, belediye veya özel idarece verilen kararlar, valinin
 4. İlçe idare kurulları, il daimi encümenleri ve il idare kurulları kararları, valinin
 5. Üniversite yönetim kurulu kararları, rektörün
 6. Yükseköğretim Kurulu kararları, kurul başkanının
 7. Türkiye Radyo -Televizyon Kurumu yönetim kurulu kararları, genel müdürün
 8. Kamu kurumları yönetim kurulu veya idare meclisleri veya yetkili idare organları kararları, denetimine bağlı oldukları bakanın

Onayı ile alınmaktadır. Karayolları istimlak davaları da bu kararlara ve taraflara göre görülmektedir. İstimlak bedelinin hesaplanmasında ve kararın alınmasında bu kurumlar ve kararlar önemlidir.

İstimlak Ve Kamulaştırma Arasındaki Fark Nedir?

İstimlak nedir sorusu sorulurken, cevap genel olarak kamulaştırma olarak verilir. Kamulaştırmanın ne olduğu da şu şekilde cevaplanabilir: Devletin, kamu yararı amacıyla, özel mülkiyette olan malları veya taşınmazları devlet tarafına geçirmesidir. İstimlak kararı alınması kanunlarla olur ve kararlaştırılan bedel, kişiye peşin olarak verilir. Bu bedelin hesaplanmasında taşınmazın özelliklerinin büyük önemi vardır. Üstelik bu özellikler sadece fiziki şartlarla sınırlı değildir. Taşınmazın bulunduğu yerin, devlete getireceği değer ve gelir de göz önünde bulundurularak bir hesaplama yapılır. Yapılan hesaplama, tebligat yoluyla ilgiliye gönderilir. Ardından Uzlaşma Komisyonu tarafından taraflar çağrılır ve gerekli imzalar atılır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bu sitede yayınlanan içeriklerin tamamı bilgi amaçlıdır. Kesinlik ya da doğruluğu güncel kriterlere göre değişiklik gösterebilmektedir.