İcra Ceza Mahkemesi Nedir ?

08.07.2017
805
İcra Ceza Mahkemesi Nedir ?

İcra ceza mahkemesi, 2004 yılın da İcra ve İflas Kanunu’nun tasarladığı ve sunduğu icra hukuku ile bağlantılı olan suçlar ile ilişkin davalara bakmakla yükümlü mahkemedir. Genel olarak yapılan mahkemeler ağır ceza mahkemesi ve asli ceza mahkemesi olarak 2 ye ayrılmaktadır. Bunun dışın da olan ve bu mahkemeleri kapsamayan suçlara kanunlar çerçevesin de özel mahkemeler açılmaktadır. İcra ceza mahkemesi ise bu özel mahkemelerden birisidir.

İcra Ceza Mahkemesi Şikâyet Süresi

İcra ceza mahkemesi görevine giren suçlardan dolayı şikâyette bulunulma süreci 3 ay ile 1 yıl arasın da olup, hak düşürücü sürelere tabi tutulmaktadır. Suçu işleyen kişi ya da kişiler için ise yapılan suç işlendiği süreden itibaren 3 ay suçun işlendiği tarihten itibaren ise 1 yıl süre içerisin de şikâyet durumu ortadan kalkar.

İcra Ceza Mahkemesinin Yargılama Usulü Nedir?

İlk olarak şikâyet yapılmakla başlanmakta olup, şikâyeti bir dilekçe ile bildirebilirken aynı zaman da mahkeme kâtibine de sözlü beyan da bulunarak da şikayeti yapabilirsiniz. Şikâyetçi olan kişi kesinlikle şikâyeti yaparken delilleri ve ayrıntıları şikâyetinde belirtmelidir. Aksi takdirde bir daha delil gösteremeyecektir. Sanık ise konuya karşılık savunmasını yaparak konuya dair olarak soruşturmanın genişletilmesini sadece bir kez talep edebilir. Bunların sonucun da ise mahkeme açılmış ise mahkeme günü her iki taraf mahkeme salonuna gelmek ya da eğer avukatı var ise avukatını göndermek zorundadır. Eğer şikâyette bulunan kişi duruşmaya kendisi katılmaz veya avukat göndermez ise dava otomatik olarak düşecektir. Bu mahkemede görülen davalara savcı katılmamaktadır.

              Ceza Mahkemesi

Eğer suçu işleyen bir şirket, vakıf, dernek gibi yerler ise o şirketten sorumlu olan suçu işleyen kişilerden müdür, temsilci veya yönetim kurulu ceza almaktadır. İcra ceza mahkemesi tarafından yargılama sürecinde olan dosya kesinlikle diğer mahkemeler ile birleştirilmez. Eğer şikâyette bulunan kişinin borcu ödenir veya feragat edilirse ceza ortadan kalkar ve dava düşer.

İcra Mahkemesinin Yetkisi Nasıl Belirlenir?

İcra mahkemesinin yetkisi işlenilen suça göre belirlenmektedir. Bu mahkemenin yetkisi yetki ve kurallara göre özel bir düzey olarak belirlenmiştir. Bu mahkemeye ait bir dava açılacak ise suçun işlendiği bölgede dava açılır ve mahkeme orada devam eder.

İcra Ceza Mahkemesinde Zaman Aşımı

İcra mahkemesi tarafından verilen kesinleşmiş karar üzerine belirli bir zaman geçtiğin de ortaya zaman aşımı çıkmaktadır. Zaman aşımı icra ceza mahkemesi tarafınca hükmün kesinleşmesinin ardından iki yıl geçmiş ise verilen hüküm zaman aşımına uğrar ve hüküm ve infaz edilmez.

İcra Ceza Mahkemesinin Görevine Giren İcra Ceza Suçları Nelerdir?

İcra İflas Kanunca İcra mahkemesine girecek olan suçlar belirlenmiştir. İcra ceza mahkemesine dahil olan suçlardan bazıları ve en sık karşılaşılanları ise şu şekildedir;

  • Borçlu olan kişinin alacaklıyı zarar sokmak amacı ile mevcudunu eksiltmesi (İİK md. 331)
  • Borçlu kişinin kendini aciz duruma sokarak ödeyemeyeceği kadar borcun altına girmesi (İİK md. 332)
  • Bir kişinin İflas etme durumun da bilerek menfaat etmesi (İİK md. 333)
  • Kiracının işlediği suçlar (İİK md. 335)
  • Yükümlü olduğu durumların yerine getirilmemesi ( İİK md. 337)
  • Ticari terk etme (İİK md. 337/a)
  • Gerçeğe aykırı olarak beyanda bulunma (İİK md. 338)
  • Taahhüdü ihlal etme ( İİK md. 340)
  • Çocuk teslimi emrine uymama suçu ( İİK md. 341)
  • Nafaka ödemesini yapmama ve bu kurala uymama suçu (İİK 344)

Bu suçların işlenmesi ve buna benzer suçların işlenmesi durumun da adli para cezası, hapis cezası gibi durumlar ile karşılaşa bilinir.

ETİKETLER:
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bu sitede yayınlanan içeriklerin tamamı bilgi amaçlıdır. Kesinlik ya da doğruluğu güncel kriterlere göre değişiklik gösterebilmektedir.